EXPRESVERZENDING!
GELD TERUG GARANTIE
TOEGEWIJDE KLANTENONDERSTEUNING

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 01 augustus 2021

Dank u voor uw keuze om deel uit te maken van onze gemeenschap bij Rodars Bikelec S.L. ("Bedrijf," "wij," "ons," of "onze"). We zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke informatie en uw recht op privacy. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via info@bikelec.es.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij uw informatie kunnen gebruiken als u:

 • met ons in contact komt op andere gerelateerde manieren - inclusief verkoop, marketing of evenementen

In deze privacyverklaring, als we verwijzen naar:

 • "Website", verwijzen we naar elke website van ons die naar dit beleid linkt
 • "Diensten," verwijzen we naar onze Website,  en andere gerelateerde diensten, inclusief verkoop, marketing, of evenementen

Het doel van deze privacyverklaring is om u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot deze informatie. Indien er bepalingen in deze privacyverklaring zijn waar u het niet mee eens bent, verzoeken wij u het gebruik van onze diensten onmiddellijk te staken.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door, zodat u weet wat we doen met de informatie die we verzamelen.

INHOUDSOPGAVE

 1. WELKE INFORMATIE WIJ VERZAMELEN?
 2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?
 3. WORDT UW INFORMATIE GEDEELD MET IEDEREEN?
 4. MET WIE WORDT UW INFORMATIE GEDEELD?
 5. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKING TECHNOLOGIEËN?
 6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?
 7. HOE BEVEILIGEN WE UW INFORMATIE?
 8. VRAGEN WIJ INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?
 9. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
 10. CONTROLS VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES
 11. WIJZENDEN UPDATES AAN DEZE MEDEDELING?
 12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?
 13. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERWINDEREN INZIEN, VERWIJDEREN OF WISSEN?

 

1. WELKE INFORMATIE WIJ VERZAMELEN?


Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt

In het kort: Wij verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich registreert op de Website, belangstelling toont voor informatie over ons of onze producten en diensten, deelneemt aan activiteiten op de Website of anderszins contact met ons opneemt.

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de Website, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die wij verzamelen kan het volgende omvatten:

Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt. Wij verzamelen namen; telefoonnummers; e-mailadressen; postadressen; factuuradressen; en andere soortgelijke informatie.

Betalingsgegevens. Wij kunnen gegevens verzamelen die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals het nummer van uw betaalinstrument (zoals een creditcardnummer), en de beveiligingscode die is gekoppeld aan uw betaalinstrument. Alle betalingsgegevens worden opgeslagen door Paypal, Redsys, Cetelem, Sequra, Klarna en Stripe. U kunt hun privacyverklaring link(s) hier vinden:

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt moet waarheidsgetrouw, volledig en accuraat zijn, en u dient ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in deze persoonlijke informatie.

Informatie die automatisch wordt verzameld

In het kort: Sommige informatie - zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken - wordt automatisch verzameld wanneer u onze Website bezoekt.

Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Website bezoekt, gebruikt of er doorheen navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie omvatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Website gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en de werking van onze Website te handhaven, en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen wij ook informatie via cookies en soortgelijke technologieën. U kunt hier meer over te weten komen in onze Cookie Notice: https://www.bikelec.nl/cookies-beleid.

De informatie die wij verzamelen omvat:

 • Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn dienstgerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze website opent of gebruikt en die wij opslaan in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons communiceert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen en informatie over uw activiteit op de Website (zoals de datum/tijd-stempels in verband met uw gebruik, bekeken pagina's en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, zoals welke functies u gebruikt), apparaatgebeurtenisinformatie (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (soms 'crash dumps' genoemd) en hardware-instellingen) bevatten.
 • Devicegegevens. Wij verzamelen devicegegevens, zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en toepassingsidentificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel Internet serviceprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en systeemconfiguratiegegevens.
 • Locatiegegevens. Wij verzamelen locatiegegevens, zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie wij verzamelen, hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Zo kunnen wij bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (op basis van uw IP-adres). U kunt ervoor kiezen ons niet toe te staan deze informatie te verzamelen door de toegang tot de informatie te weigeren of door uw locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Merk echter op dat als u ervoor kiest om u af te melden, u mogelijk niet in staat bent om bepaalde aspecten van de Services te gebruiken.

 

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort: Wij verwerken uw gegevens voor doeleinden die gebaseerd zijn op legitieme zakelijke belangen, de nakoming van ons contract met u, de naleving van onze wettelijke verplichtingen en/of uw toestemming.

Wij gebruiken persoonlijke informatie die via onze Website is verzameld voor verschillende zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen, om een contract met u aan te gaan of uit te voeren, met uw toestemming, en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Wij vermelden de specifieke verwerkingsgronden waarop wij ons beroepen naast elk hieronder vermeld doel.

Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen of ontvangen:

 • Uw bestellingen uitvoeren en beheren. Wij kunnen uw informatie gebruiken om uw bestellingen, betalingen, retourzendingen en ruilingen via de Website uit te voeren en te beheren.
 • Prijstrekkingen en wedstrijden beheren.Wij kunnen uw informatie gebruiken voor het beheer van prijstrekkingen en wedstrijden wanneer u ervoor kiest aan onze wedstrijden deel te nemen.
 • Om diensten aan de gebruiker te leveren en de levering ervan te vergemakkelijken. Wij kunnen uw informatie gebruiken om u de gevraagde dienst te leveren.
 • Om vragen van gebruikers te beantwoorden/ondersteuning aan gebruikers te bieden. We kunnen uw gegevens gebruiken om uw vragen te beantwoorden en eventuele problemen op te lossen die u ondervindt bij het gebruik van onze Services.
 • Om u marketing- en promotieberichten te sturen. Wij en/of onze externe marketingpartners kunnen de persoonlijke gegevens die u ons toestuurt, gebruiken voor onze marketingdoeleinden, indien dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren. Bijvoorbeeld, wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze Website, wanneer u zich abonneert op marketing of wanneer u anderszins contact met ons opneemt, zullen wij persoonlijke informatie van u verzamelen. U kunt zich afmelden voor onze marketing e-mails op elk gewenst moment (zie "WAT ZIJN UW PRIVACY RECHTEN?" hieronder).
 • Gerichte reclame aan u leveren. We kunnen uw informatie gebruiken om gepersonaliseerde inhoud en reclame te ontwikkelen en weer te geven (en samen te werken met derden die dat doen), afgestemd op uw interesses en/of locatie en om de effectiviteit ervan te meten. Voor meer informatie zie onze Cookie Notice: https://www.bikelec.nl/cookies-beleid.

 

3. WORDT UW INFORMATIE GEDEELD MET IEDEREEN?

In het kort: Wij delen informatie alleen met uw toestemming, om te voldoen aan de wetgeving, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen of om te voldoen aan zakelijke verplichtingen.

Wij kunnen uw gegevens waarover wij beschikken, verwerken of delen op basis van de volgende rechtsgrondslag:

 • Toestemming: Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken.
 • Gerechtvaardigde belangen: Wij kunnen uw gegevens verwerken indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde zakelijke belangen te behartigen.
 • Uitvoering van een contract: Wanneer wij een contract met u hebben gesloten, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om de voorwaarden van ons contract na te komen.
 • Wettelijke verplichtingen: Wij kunnen uw informatie openbaar maken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, verzoeken van de overheid, een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridisch proces, zoals in antwoord op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (inclusief in antwoord op overheidsinstanties om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten).
 • Voornaamste belangen: Wij kunnen uw gegevens openbaar maken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is voor het onderzoeken, voorkomen of nemen van maatregelen met betrekking tot potentiële schendingen van ons beleid, verdenking van fraude, situaties waarin sprake is van potentiële bedreigingen voor de veiligheid van personen en illegale activiteiten, of als bewijs in een rechtszaak waarin wij betrokken zijn.

Meer specifiek kan het nodig zijn dat wij uw gegevens verwerken of uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

 • Zakelijke overdrachten. Wij kunnen uw gegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.
 • Verkopers, consultants en andere externe dienstverleners. Wij kunnen uw gegevens delen met externe verkopers, dienstverleners, contractanten of agenten die diensten voor ons of namens ons uitvoeren en die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te kunnen doen. Voorbeelden hiervan zijn: betalingsverwerking, gegevensanalyse, bezorging van e-mails, hostingdiensten, klantenservice en marketinginspanningen. Wij kunnen geselecteerde derden toestaan om trackingtechnologie te gebruiken op de Website, waardoor zij namens ons gegevens kunnen verzamelen over de manier waarop u in de loop der tijd omgaat met onze Website. Deze informatie kan onder andere worden gebruikt om gegevens te analyseren en te traceren, de populariteit van bepaalde inhoud, pagina's of functies te bepalen, en de online activiteit beter te begrijpen. Tenzij beschreven in deze kennisgeving, delen, verkopen, verhuren of verhandelen wij geen van uw gegevens met derden voor hun promotionele doeleinden. Wij hebben contracten met onze gegevensverwerkers, die zijn ontworpen om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen. Dit betekent dat zij niets met uw persoonlijke informatie kunnen doen, tenzij wij hen daartoe opdracht hebben gegeven. Zij zullen uw persoonlijke informatie ook niet delen met een andere organisatie dan wij. Zij verbinden zich er ook toe de gegevens die zij namens ons bewaren, te beschermen en te bewaren gedurende de periode die wij hen opdragen.

 

4. MET WIE WORDT UW INFORMATIE GEDELATEERD?

In het kort:Wij delen alleen informatie met de volgende derde partijen.

Wij delen en verstrekken uw gegevens alleen met de volgende derde partijen. Als wij uw gegevens hebben verwerkt op basis van uw toestemming en u wilt uw toestemming intrekken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in het gedeelte hieronder getiteld "HOE KUNT U ONS CONTACTEREN OVER DEZE MEDEDELING? ".

 • Contentoptimalisatie

YouTube video embed, Google Fonts en Instagram embed

 • Factuur en facturering

PayPal, Stripe, Klarna, Cetelem, Sequra en Redsys

 • Retargetingplatforms

Facebook Custom Audience, Facebook Remarketing, Google Ads Remarketing en Google Analytics Remarketing

 • Delen en adverteren via sociale media

Facebookreclame en Instagram-reclame

 • Web en mobiel analyseren

Google Analytics

 • Websitetests

Google Website Optimizer

 

5. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKING TECHNOLOGIEËN?

In het kort:  Wij kunnen cookies en andere traceringstechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

Wij kunnen cookies en soortgelijke traceringstechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe wij dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookie Notice: https://www.bikelec.nl/cookies-beleid.

 

6. HOE LANG BEWAREN WE UW INFORMATIE?

In het kort:  Wij bewaren uw informatie zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen, tenzij anders vereist door de wet.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze kennisgeving vereist dat wij uw persoonlijke informatie langer bewaren dan de periode waarin gebruikers een account bij ons hebben.

Wanneer wij geen lopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen wij dergelijke informatie ofwel verwijderen of anonimiseren, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-up archieven), dan zullen wij uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van enige verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

 

7. HOE BEVEILIGEN WE UW INFORMATIE?

In het kort:  Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de veiligheid van door ons verwerkte persoonsgegevens te beschermen. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter geen enkele elektronische transmissie via internet of technologie voor informatieopslag 100% veilig worden gegarandeerd, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn onze beveiliging te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie naar en van onze Website op uw eigen risico. U dient de Website alleen binnen een beveiligde omgeving te bezoeken.

 

8. VERZAMELEN WIJ INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

In het kort:Wij verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen niet aan kinderen jonger dan 18 jaar.

Wij verzamelen niet bewust gegevens van en verkopen niet aan kinderen jonger dan 18 jaar. Door de Website te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd van een dergelijke minderjarige bent en toestemming geeft voor het gebruik van de Website door een dergelijke minderjarige afhankelijke persoon. Indien wij vernemen dat persoonlijke gegevens van gebruikers jonger dan 18 jaar zijn verzameld, zullen wij de account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen. Als u zich bewust wordt van gegevens die wij mogelijk hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via info@bikelec.nl.

 

9. WAT ZIJN UW PRIVACY RECHTEN?

In het kort: In sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK), hebt u rechten die u meer toegang geven tot en controle geven over uw persoonlijke gegevens. U kunt uw account op elk gewenst moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio's (zoals de EER en het Verenigd Koninkrijk) hebt u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het kan hierbij gaan om het recht (i) om toegang te vragen tot en een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens, (ii) om rectificatie of wissing te vragen, (iii) om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, en (iv) indien van toepassing, om gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u gebruik maken van de contactinformatie hieronder. Wij zullen elk verzoek overwegen en behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming in te trekken op elk gewenst moment. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch op de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming.

Als u in de EER of het VK woont en van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt hun contactgegevens hier vinden: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Als u in Zwitserland woont, vindt u hier de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Als u vragen of opmerkingen hebt over uw privacyrechten, kunt u ons mailen op info@bikelec.es.


Accountinformatie

Als u op enig moment de informatie in uw account wilt bekijken of wijzigen of uw account wilt beëindigen, kunt u:

 • Log in op uw accountinstellingen en werk uw gebruikersaccount bij.
 • Contacteer ons via de verstrekte contactgegevens.

Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen wij uw account en informatie desactiveren of verwijderen uit onze actieve databases. Het is echter mogelijk dat wij bepaalde informatie in onze bestanden bewaren om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, onze gebruiksvoorwaarden te handhaven en/of te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten.

Cookies en soortgelijke technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Als u daar de voorkeur aan geeft, kunt u uw browser meestal zo instellen dat cookies worden verwijderd en dat cookies worden geweigerd. Indien u ervoor kiest cookies te verwijderen of te weigeren, kan dit gevolgen hebben voor bepaalde functies of diensten van onze Website. Om u af te melden voor op interesses gebaseerde reclame door adverteerders op onze Website gaat u naar http://www.aboutads.info/choices/. Voor meer informatie, zie onze Cookie Notice: https://www.bikelec.nl/cookies-beleid.

Uitschrijven van e-mailmarketing: U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven uit onze lijst met e-mailmarketingberichten door te klikken op de koppeling voor uitschrijven in de e-mails die wij versturen of door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens. U zult dan verwijderd worden van de marketing email lijst - wij kunnen echter nog steeds met u communiceren, bijvoorbeeld om u service-gerelateerde emails te sturen die nodig zijn voor de administratie en het gebruik van uw account, om te reageren op service verzoeken, of voor andere niet-marketing doeleinden. Om u anderszins af te melden, kunt u:

 • Toegang krijgen tot uw accountinstellingen en uw voorkeuren bijwerken.
 • Contact met ons opnemen via de verstrekte contactgegevens.

 

10. CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele toepassingen hebben een functie of instelling voor Do-Not-Track ("DNT") die u kunt activeren om aan te geven dat u liever niet hebt dat gegevens over uw online browseactiviteiten worden gecontroleerd en verzameld. Op dit moment is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen vastgesteld. Daarom reageren wij momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme waarmee u automatisch kunt aangeven dat u niet online gevolgd wilt worden. Als er in de toekomst een standaard voor online tracking wordt aangenomen waaraan wij ons moeten houden, zullen wij u over die praktijk informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring. 

 

11. WIJZEN DEZE MEDEDELING INZAKE PERSOONSGEGEVENS WIJZIGEN

In het kort: Ja, wij zullen deze verklaring zo nodig bijwerken om aan de relevante wetgeving te blijven voldoen.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie zal worden aangegeven met een bijgewerkte "Herziene" datum en de bijgewerkte versie zal van kracht worden zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u daarvan op de hoogte stellen door een duidelijk zichtbare kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw informatie beschermen.

 

12. hoe kunt u contact met ons opnemen over deze verklaring?

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze verklaring, kunt u ons e-mailen op info@bikelec.nl of per post naar:

Rodars Bikelec S.L.

Avd San Ignacio de Loyola 179

Léon, Léon 24010

Spanje

 

13. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERWINDEREN HERZIEN, UPDATEEREN OF WISSEN?

Gebaseerd op de toepasselijke wetgeving van uw land, kunt u in bepaalde omstandigheden het recht hebben om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen, om die informatie te wijzigen, of om die informatie te verwijderen. Als u wilt verzoeken om uw persoonlijke informatie te bekijken, bij te werken of te verwijderen, gaat u naar: https://www.bikelec.nl/customer/account/.