EXPRESVERZENDING!
GELD TERUG GARANTIE
TOEGEWIJDE KLANTENONDERSTEUNING

Disclaimer

Laatst bijgewerkt op 01 augustus 2021

Disclaimer website

De informatie die door Rodars Bikelec S.L. ("wij", "ons", of "onze") op https://www.bikelec.nl (de "Site") wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Alle informatie op de site wordt te goeder trouw verstrekt, maar wij geven geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van enige informatie op de site. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZULLEN WIJ AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE DIE OP DE SITE. UW GEBRUIK VAN DE SITE EN UW VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE OP DE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

 

DISCLAIMER EXTERNE LINKS

De Site kan links bevatten (of u kan via de Site links toegestuurd krijgen) naar andere websites of inhoud die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden of links naar websites en functies in banners of andere reclame. Dergelijke externe links worden door ons niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid. WIJ ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OP ONS VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE DIE WORDT AANGEBODEN DOOR WEBSITES VAN DERDEN WAARNAAR VIA DE SITE EEN LINK IS OPGENOMEN OF ENIGE WEBSITE OF FUNCTIE DIE IS OPGENOMEN IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME. WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGERLEI WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP TRANSACTIES TUSSEN U EN DERDE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

 

GETUIGENISSEN DISCLAIMER

De Site kan getuigenissen bevatten van gebruikers van onze producten en/of diensten. Deze getuigenissen weerspiegelen de levensechte ervaringen en meningen van dergelijke gebruikers. Echter, de ervaringen zijn persoonlijk voor die specifieke gebruikers, en zijn niet noodzakelijk representatief voor alle gebruikers van onze producten en/of diensten. Wij beweren niet, en u moet niet aannemen, dat alle gebruikers dezelfde ervaringen zullen hebben. UW INDIVIDUELE RESULTATEN KUNNEN VARIËREN. 

De getuigenissen op de Site worden in verschillende vormen ingediend, zoals tekst, audio en/of video, en worden door ons beoordeeld alvorens ze worden geplaatst. Ze verschijnen woordelijk op de Site zoals door de gebruikers gegeven, met uitzondering van de correctie van grammatica of typefouten. Sommige getuigenissen kunnen zijn ingekort omwille van de beknoptheid wanneer de volledige getuigenis vreemde informatie bevatte die niet relevant was voor het grote publiek.

De standpunten en meningen in de getuigenissen behoren uitsluitend toe aan de individuele gebruiker en weerspiegelen niet onze standpunten en meningen. Wij zijn niet verbonden met gebruikers die getuigenissen afleggen, en gebruikers worden niet betaald of anderszins gecompenseerd voor hun getuigenissen.